thumbnail image

آیا ناخودآگاه دارید زندگی عشقیتان را نابود می کنید ؟

اگر شما یکی از چندین زنی باشید که به نظر می رسد همه چیز در زندگیشان خوب است به...

thumbnail image

چگونه رابطه و فرد ایده آل را پیدا کنم ؟

نکته این است : هرچه افراد بیشتری را ملاقات کنید و از افراد نادرست سریع...

thumbnail image

او شک دارد ؟ چه کار کنید ؟

چه می شود اگر من به شما بگویم برای یک مرد طبیعی است که شک و ترس را در مورد رابطه...

thumbnail image

اشتباهات ارتباطی که ممکن است با او مرتکب شوید

اگر زمانی که صحبت از ارتباط با آقایان می شود احساس نا امیدی می کنید ، مطمئن هستم...

thumbnail image

چطوردوباره او را بدست آورید زمانی که دور می شود

ایا رابطه شما در آستانه جدایی است ؟ یا به خاطر دعوا و مشاجره های مکرر تحت استرس...

thumbnail image

آیا عشق از دست رفته ام به رابطه باز می گردد ؟

پاسخ این سوال برای غالب موارد مثبت است . چرا مردان تقریبا همیشه بر می...

thumbnail image

ارتباط مرد مورد علاقه ام با خانم های دیگر تا چه حد قابل قبول است ؟

آیا ارتباط داشتن مرد زندگی شما با دختران دیگر درست است؟ ممکن است این فرد با...

thumbnail image

اگر پس از مدتی عدم ارتباط برای من پیامی فرستاد چطور پاسخ آن را بدهم ؟

مردان ممکن است پس از مدتی عدم ارتباط به سمت شما باز گردند . در اینجا چند موقعیت...

thumbnail image

قبل از یک ” قرار عاشقانه ” با مرد مورد علاقه ام چه کارهایی را باید انجام دهم ؟

چه کارهایی می توانید قبل از یک قرار عاشقانه انجام دهید که باعث شوند حس بهتری...