چطوری خیلی سریع متوجه بشید که شریکتون از شما خوشش میاد یا نه ؟